O jakich sprawach powinniśmy nie zapominać, gdy chcemy zamontować łożysko? Co jest w tej sytuacji niezbędne?

Przed montażem łożyska powinniśmy zagwarantować jak najbardziej optymalne warunki do sprawnego jak i solidnego jego zabudowania. Konieczny jest warsztatowy rysunek, który prezentuje jak wygląda konstrukcja węzła łożyskowego.

isoflex nbu 15

Autor: Eduardo García Cruz
Źródło: http://www.flickr.com
Pokazuje także jaka powinna być kolejność połączenia poszczególnych części.

Faktycznie też warto określić rodzaj, jak również poszczególnych operacji, aby jak najbardziej dokładnie określić wymagane temperatury nagrzewania, moc do naciągania oraz ściągania łożysk, jak również to jak dużo należy wykorzystać smaru isoflex nbu 15 więcej o isoflex nbu 15. Może podczas montażu będą niezbędne specjalne środki, jeśli tak, to musimy przekazać monterowi odpowiednią instrukcję, jakie się szczegóły montażu.
Warto pamiętać, że każde łożysko ma oznaczenie, które jest najczęściej zlokalizowane na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego oraz zewnętrznego. Rysunki jak również specyfikacje maszyn mają przeważnie informacje, jakiego typu łożyska powinny być zabudowane w określonych miejscach w maszynie smar marki KLUBER. Dość często łożyska mogą być zidentyfikowane przez ich główne wymiary. Przed zabudowaniem tego typu łożyska tocznego muszą dokładnie zmierzyć dokładność wymiarów, jak i kształt części współpracujących. Musimy także pamiętać o zachowaniu dostrzeganych na rysunku pasowań na pierścieni łożyska.
Przy tym wszystkim nie zapominamy, żeby sprawdzić wymiary wału i korpusu, jak i okrągłości miejsc osadzenia.

Jak chcemy zaś poznać walcowość czopów wałów i gniazd, to przeprowadźmy to za pomocą mikrometru. Najlepiej wykonać to przez pomiar średnicy w 2 przekrojach oraz czterech płaszczyznach. Zobaczmy przy tym dane znajdujące się na rysunku zestawieniowym, bierzmy pod uwagę ich dane.