Jak starać się o najprzyjemniejszy wariant kontaktu z Urzędem Skarbowym?

Zadaniem dowolnego płatnika podatków jest regularne uiszczanie zobowiązań względem Urzędu Skarbowego, lecz wyłącznie do wymaganej kwoty, jaka jest podyktowana przepisami prawa.

morela

Autor: Thai Ho
Źródło: http://www.flickr.com
autobus

Autor: The Second Plant with Mike
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli wpłacona przez nas kwota jest większa, to należy się nam zwrot wpłaconej nadwyżki.
Jest to nasze konstytucyjne uprawnienie – zwrot podatku przysługuje nam wtedy, gdy wpłaciliśmy podatek nienależny albo większy od wymaganego. Tego typu zwrot należy się nam dla przykładu wtedy, gdy nasz zwierzchnik pobrał od nas i potem wpłacił do US zaliczkę na podatek od dochodów większą, niż było to konieczne nakazami prawa. Ponadto jeśli zaliczki na podatek od dochodów (PIT) były pobierane z uwzględnieniem większej składki, a w danym roku podatkowym nasze zarobki okazały się w mniejszej wysokości niż 85,528 złotych, to także przysługuje nam wymieniony zwrot. Jest on wykonywany przez Urząd Skarbowy na dwa sposoby. Ten, który będzie użyty w naszym wypadku jest zależny wyłącznie od nas. Mógłby być to przelew na zaproponowany przez nas rachunek w banku albo wypłata w postaci gotówki. Można by ją uzyskać w kasie US lub przekazem pocztowym, jednak wtedy kwota zwrotu będzie zmniejszona o koszt ewentualnego przekazu pocztowego.
Zwrot naszego nadpłaconego opodatkowania jest realizowany przez fiskusa zawsze w czasie do 90 dni od dnia rozliczenia.

Sądzisz, że ten materiał jest godny zainteresowania? Jeśli tak, to bez wątpienia zainteresuje Cię również ta rekomendowana oferta, gdyż dotyczy pokrewnej problematyki.

Należy mieć w pamięci, że zwrot podatku tyczy się nie tylko PIT, lecz także innych rodzajów podatków, przykładowo CIT. Osoba, która ubiega się o zwrot podatku, powinna wystąpić do US z wnioskiem o rozpatrzenie nadpłaty.

Tego typu pismo powinno posiadać wszystkie dane teleadresowe płatnika podatków i oddziału Urzędu Skarbowego, w którym była złożona błędnie wypełniona deklaracja. Ponadto trzeba naturalnie określić sumę nadpłaty i dokładnie przedstawić okoliczności prowadzące do oddania wniosku.
Tags:  , ,