Jakie informacje można by odnaleźć na etykietach efektywności energetycznej?

Pracownicy administracyjni Unii Europejskiej podjęli określone wysiłki dotyczące zredukowania zużycia energii elektrycznej. Jednym z elementów ich walki z niewydajnymi urządzeniami jest ograniczenie możliwości sprzedaży odkurzaczy o stosunkowo dużym poborze energii elektrycznej.

etykieta

Autor: Mark Warner
Źródło: http://www.flickr.com
Tego typu działania dotknęły także żarówki, a kolejne przepisy dotyczą urządzeń AGD.

Nowopowstała etykieta efektywności energetycznej obowiązuje również producentów odkurzaczy. Podane na niej dane mogą niezwykle pomagać przy podejmowaniu decyzji o wyborze urządzenia gospodarstwa domowego. Dzięki staraniom urzędników różnorodni producenci odkurzaczy już mogliby podwyższać wydajność odkurzaczy przez zwiększenie mocy swoich urządzeń. W ramach ograniczenia zużycia energii elektrycznej, największy pobór w odkurzaczu nie powinien przewyższać 1600 W. Dzięki takim przepisom powiększenie wydajności urządzenia producenci będą musieli osiągnąć poprzez nowoczesne rozwiązania techniczne, które dodatkowo znajdą swoje odzwierciedlenie na etykiecie energetycznej.

Ta wiarygodna treść jest przyszykowana dla miłośników opisywanej problematyki. Jeśli zaliczasz się do nich, to kliknij na tego typu link.

Klasa efektywności energetycznej widnieje w górnej części etykiety.

Współczynnik taki jest oceniany w ramach przedziałów od A (czyli małe zużycie energii, a co za tym idzie również mniejsza moc jednostki napędowej – około 50 W) do G (górna granica dozwolona przez Unię Europejską, czyli trochę mniej niż 1600 W). Domowy sprzęt powinien jednak nade wszystko skutecznie odkurzać, z tego też powodu trzeba zwracać wielką uwagę na dolną część etykiety, gdzie są dane na temat jego wydajności. W dolnej części etykiety zamieszczono adnotację na temat wydajności odkurzacza konkretnego producenta.

Wartość ta liczona jest na bazie niezawodności zbierania kurzu oraz określana jest w skali od A do G osobno dla posadzek twardych oraz dywanów. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi odkurzacz musi zbierać co najmniej 95% kurzu z twardej płaszczyzny oraz 70% kurzu z dywanu.
Tags:  , ,