Uczelnie tagged posts

Wybór uczelni jest w stanie ukierunkować nasz dalszy rozwój

Z roku na rok liczba studentów we Wrocławiu zwiększa się, co ma duży wpływ na charakter tego miasta. Wrocław bowiem już długi czas temu można było określić mianem miasta studenckiego, jednak aktualnie to określenie jest szczególnie trafne. Wypływa to rzecz jasna w dużej mierze z aktualnej mody na studiowanie. Oprócz tego jednak trendowi temu sprzyja znaczna liczba uczelni wyższych we Wrocławiu. Poza uniwersytetem i politechniką występują tam bowiem również rozmaite uczelnie specjalistyczne. Poza tym oprócz szkół publicznych w dużej liczbie występują również uczelnie prywatne, w których studiowanie jest płatne.
Read More