Co jest najbardziej istotne w czasie zakładania spółdzielni socjalnej?

Dzięki jednej osobie w jednym miejscu mogą obecnie pracować takie nie wiążące się ze sobą osoby jak ex zakonnik, były komendant policji czy były więzień.
Jeszcze nie tak dawno temu w Polsce działało niewiele przeszło 400 spółdzielni socjalnych.

Tort z dziecięcych pieluszek

Autor: Personal Creations
Źródło: http://www.flickr.com
Obecnie jednak funkcjonuje ich ok. 1400. Można by zatem śmiało powiedzieć, że to jeden z najdynamiczniej rozrastających się typów podmiotów gospodarczych. Dziedzina notuje coraz większe wzrosty. Statystycznie można pokusić się o przypuszczenie, że za ok. 365 dni tego typu podmiotów jak spółdzielnia socjalna będzie funkcjonowało już 1600 czy nawet 1700. Do 2020 r. liczba różnych spółdzielni socjalnych na terenie całej Polski potencjalnie się jeszcze ( lampki nocne czarne ) potroi. Najważniejszym celem większej części funkcjonujących na rynku spółek jest tworzenie zysku. W przypadku spółdzielni socjalnych jest zupełnie inaczej. Najważniejsza jest praca, natomiast zysk może być osiągnięty w dalszym okresie czasu. Spółdzielnia socjalna różni się od jakiejkolwiek firmy. Celem zakładania takich spółdzielni nie jest generowanie zysku, lecz utworzenie stałych miejsc pracy.

dźwig

Autor: Paul Sableman
Źródło: http://www.flickr.com
Zysk jest z kolei efektem ubocznym w takiej działalności oraz musi być w całości reinwestowany w dalszy rozwój zawodowy członków personelu lub w rozwijanie danej spółdzielni. Może ona prowadzić przeróżne renowacje, pielęgnować trawniki, mogłaby zająć się dekorowaniem ceramiki, którą później sprzedaje w formie pamiątek.

Warto dodać, że spółdzielnię socjalną może założyć grupa złożona z pięciu osób fizycznych albo dwóch osób prawnych – przykładowo gmina. Zdecydowaną część funkcjonujących obecnie spółdzielni powołano wykorzystując pierwszy sposób. Chodzi tu o 80% przypadków powoływania spółdzielni socjalnych.
Tags:  , ,