Co jest najbardziej istotne w czasie zakładania spółdzielni socjalnej?

Dzięki jednej osobie w jednym miejscu mogą obecnie pracować takie nie wiążące się ze sobą osoby jak ex zakonnik, były komendant policji czy były więzień.
Jeszcze nie tak dawno temu w Polsce działało niewiele przeszło 400 spółdzielni socjalnych.

Tort z dziecięcych pieluszek

Autor: Personal Creations
Źródło: http://www.flickr.com
Obecnie jednak funkcjonuje ich ok. 1400. Można by zatem śmiało powiedzieć, że to jeden z najdynamiczniej rozrastających się typów podmiotów gospodarczych. Dziedzina notuje coraz większe wzrosty. Statystycznie można pokusić się o przypuszczenie, że za ok. 365 dni tego typu podmiotów jak spółdzielnia socjalna będzie funkcjonowało już 1600 czy nawet 1700. Do 2020 r. liczba różnych spółdzielni socjalnych na terenie całej Polski potencjalnie się jeszcze potroi. Najważniejszym celem większej części funkcjonujących na rynku spółek jest tworzenie zysku.

Chcesz poznać więcej szczegółów na ten interesujący temat? Zatem ten artykuł doczytaj również (https://www.msedu.pl/szkolenia) nową witrynę pod poniższym linkiem.

W przypadku spółdzielni socjalnych jest zupełnie inaczej. Najważniejsza jest praca, natomiast zysk może być osiągnięty w dalszym okresie czasu. Spółdzielnia socjalna różni się od jakiejkolwiek firmy. Celem zakładania takich spółdzielni nie jest generowanie zysku, lecz utworzenie stałych miejsc pracy.

dźwig

Autor: Paul Sableman
Źródło: http://www.flickr.com
Zysk jest z kolei efektem ubocznym w takiej działalności oraz musi być w całości reinwestowany w dalszy rozwój zawodowy członków personelu lub w rozwijanie danej spółdzielni. Może ona prowadzić przeróżne renowacje, pielęgnować trawniki, mogłaby zająć się dekorowaniem ceramiki, którą później sprzedaje w formie pamiątek.

Warto dodać, że spółdzielnię socjalną może założyć grupa złożona z pięciu osób fizycznych albo dwóch osób prawnych – przykładowo gmina. Zdecydowaną część funkcjonujących obecnie spółdzielni powołano wykorzystując pierwszy sposób. Chodzi tu o 80% przypadków powoływania spółdzielni socjalnych.
Tags:  , ,