Co mają prawo robić firmy windykacyjne, a co jest niedozwolone?

Odzyskiwaniem wierzytelności zajmują się firmy, które na podstawie cesji wierzytelności lub odpowiedniego upoważnienia, starają się doprowadzić do ugody pomiędzy wierzycielem a zadłużonym.

Firmy te funkcjonują na zasadach swobody działalności gospodarczej, zatem są normalnymi spółkami bez jakichś większych uprawnień.
kosmetyki od Vichy

Autor: Apoteksgruppen
Źródło: http://www.flickr.com
Nektarynki

Autor: Forest & Kim Starr
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_070730-7800_Prunus_persica_var._nucipersica.jpg
Podejmowane przez nich czynności muszą zgadzać się z literą prawa, co reguluje Art. 5 kc. Innymi słowy pracownik firmy windykacyjnej może zapukać do drzwi dłużnika, jednak w żadnym razie nie może go obrażać, czy tym bardziej nękać, ani nachalnie nachodzić przykładowo w pracy. Nie ma także prawa wejść do domu bez udzielenia zgody. Ponadto oczywiście nie posiada także prawa zajmować jakiegoś mienia na rzecz obecnego zadłużenia. Najlepszym sposobem, jaki może zastosować firma windykacyjna jest polubowne podejście do osoby, która ma jakiekolwiek wierzytelności służbowe. Już sam fakt posiadania zadłużenia jest dla dłużnika dużym psychicznym ciężarem, więc jakiekolwiek nachalne praktyki mogłyby wcale nie prowadzić do niczego właściwego. Jeżeli jednak zastosuje się polubowny model biznesowy, to szanse na odzyskanie wierzytelności wzrosną.
W rzeczywistości pracownicy firmy windykacyjnej powinni pomóc dłużnikowi w spłacie zobowiązania na dogodnych dla niego warunkach. Pracownicy powinni dopomóc dłużnikowi poprzez rozłożenie długu na raty, które nie będą uciążliwe do uregulowania.

Jeżeli w znajdującym się tutaj artykuły nie znalazłeś intrygującej Cię informacji, to kliknij ten link i zobacz sam (www.sklepnumizmatyczny.pl/) inny tego typu tekst.

W tego typu sytuacji firma windykacyjna mogłaby kontaktować się listownie, telefonicznie lub osobiście, ale nie w sposób uporczywy.

Niezwykle ważne jest indywidualne podejście do klienta, próba zrozumienia jego problemów oraz znalezienie wyjścia z zadłużenia. Najlepsze firmy mogłyby również w pewien sposób nagradzać dłużników za punktualne regulowanie rat poprzez prowadzenie specjalnych programów bonusowych.
Tags:  , , ,