Czy badania marketingowe mają sens?

Od lat łączymy badania marketingowe mystery shopping i testy zadowolenia konsumentów w grupę łączących się usług i zalet. Świadczymy usługi dla najpopularniejszych marek, wdrażając kompleksowe analizy jakości obsługi konsumenta. Każdego miesiąca wykonujemy tysiące badań Tajemniczy Klient, badania standardów obsługi, analiz form komunikacji, testów mystery shopper konkurencji, pozwalających na porównanie przedsiębiorstwa, by dowiedzieć się, jakie są ich silne i słabe strony, a także okazje i ryzyka na tle rynkowych konkurentów.

SecretClient to metoda badania jakości obsługi klienta mystery shopper, dokonywana podczas odwiedzin w placówkach sprzedaży lub innych miejscach obsługi kontrahenta. Tajemniczy Klient – specjalnie dobrany agent Mystery Shopping, odpowiadający ustalonej grupie docelowej klientów, odwiedza wskazany zakład, punkt obsługi, placówkę i wdraża opracowane scenariusze. Mystery Shopping sprawdza przebieg obsługi, jej długość i jakość w stosunku do założonych norm, sposób prezentacji usług, zdolność rozpoznania potrzeb konsumenta i rozwiania jego niepewności. Analizie mogą być podległe także: umiejętności handlowe, obecność materiałów wsparcia sprzedaży, schludność i porządek na terenie placówki.

Secret Client

Dopełnieniem sprawdzenia jakości obsługi jest powiązanie odwiedzin Mystery Shopping z badaniem ścieżek komunikacji SecretContact. Mystery shoppers podejmują kontakt z firmą korzystając z dostępnych kanałów komunikacji, jak np.

Wejdź na ten odnośnik, a zobaczysz, że opublikowane tam wpisy ze strony zainteresują takie osoby, które zaabsorbowane są podnoszoną w tym miejscu tematyką.

telefon, poczta tradycyjna i elektroniczna, serwisy społecznościowe, fora internetowe, strony www (mysteryweb). Tajemniczy Klient kontroluje jakość i czas kontaktu z przedsiębiorstwem, infolinią, BOK, serwisem, metodę reagowania na wątpliwości i pytania klienta, nastawienie, zachowanie standardów, łatwość uzyskania informacji itp.

Oferta SecretClient zawiera także badania podmiotów programu lojalnościowego, partnerskiego i innych działań tego typu. Wskazuje plusy i minusy działania, szanse rozwoju i ryzyka, pomaga w sformułowaniu odpowiedniej strategii premiowania, komunikacji, kreacji oraz katalogu nagród. Regularne sprawdzenia realizowane w trakcie wdrażania programów pomagają w utrzymaniu motywacji uczestników i pozwalają sprawdzać czy pracownicy zależni właściwie wykorzystują program jako metodę do wsparcia sprzedaży.

SecretClient realizuje audyty Mystery Shopping B2C i B2B dla banków, aptek, sieci sklepów, dostawców, doradców finansowych, salonów meblowych i samochodowych, przedsiębiorstw turystycznych, dla branży spożywczej, FMCG, chemicznej, finansowej, farmaceutycznej, budowlanej, sanitarnej, paliwowej, nowych technologii, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej i wielu innych.

Rezultaty badań SecretClient mogą być dostępne jeszcze w trakcie badania w systemie on-line. Dostarczają cennych informacji, mocnych podstaw do ulepszenia firmowych zasad postępowania z klientem. Są użyteczne w motywacji i przygotowaniu szkoleń. System raportowy umożliwia łatwą analizę ankiet, zdjęć, filmów wideo itp., oraz spójne raportowanie całości lub części obszarów badawczych 24 godziny na dobę. Oprogramowanie zawiera mnogość opcji analizy oraz wizualizację wyników. Dostęp do rezultatów ma miejsce na różnych poziomach uprawnień, spójnych z hierarchią firmy. Pozwala to dzielić się wiedzą i wynikami badań z autoryzowanymi menedżerami średniego szczebla, kierownikami regionalnymi, zespołami dystrybutorów.

Zespół: kontrahenci cenią naszą firmę za duże doświadczenie, zespół stałych koordynatorów i własną sieć przeszło 60 tys. Tajemniczych Klientów obecnych nie tylko w większych aglomeracjach, ale również w setkach małych miejscowości. Taki zasięg terenowy korzystnie oddziałuje na czas wykonania oraz mobilność realizacji badań mystery shopping, a także redukuje nakłady ponoszone na transport. Audytorzy są objęci specjalnym programem kontroli i lojalnościowym.

Wartością dodaną SecretClient jest baza opinii setek tysięcy nabywców dóbr i usług w ramach Programu Jakość Obsługi oraz aktualne informacje nt. konkurencji wg gałęzi działania. Dzięki synergii z Programem Jakość Obsługi Klienta, przygotowujemy bardziej „z życia wzięte” scenariusze badań mystery shopping, oparte o realne przeżycia prawdziwych klientów, partnerów, współpracowników.