logistyka tagged posts

Jak musi wyglądać wyposażenie magazynów? Które elementy w tej dziedzinie są najistotniejsze?

Magazyn to inaczej jednostka organizacyjno-funkcjonalna służąca do składowania dóbr materialnych, czyli zapasów chwilowo wyłączonych z użycia. Magazyn dysponuje przeznaczoną do tego przestrzenią i zasobami technologicznymi, które są przeznaczone dla ruchu zapasów, jak również ich obsługiwaniu oraz stanu zapasów.
Read More