Jak musi wyglądać wyposażenie magazynów? Które elementy w tej dziedzinie są najistotniejsze?

Magazyn to inaczej jednostka organizacyjno-funkcjonalna służąca do składowania asortymentu, inaczej zapasów czasowo odstawionych z użycia. Magazyn dysponuje wyodrębnioną do tego przestrzenią i środkami technologicznymi, które są przeznaczone dla zarządzania zapasami, jak również ich obsługiwaniu oraz stanu zapasów.

półki

Autor: Feed My Starving Children (FMSC)
Źródło: http://www.flickr.com
Najbardziej znamienną funkcją magazynu jest przechowanie i obsługa zapasów, aby zapewnić ich dostępność wszystkim posiadającym uprawnienia uczestnikom procesów logistycznych. Aby jednak tak robić musimy zapewnić odpowiednią powierzchnię magazynową razem z jej wyposażeniem i infrastrukturą.

Technologiczne osprzętowienie magazynów jest bardzo istotnym składnikiem infrastruktury procesów logistycznych bardzo aktywnie mających wpływ na tempo przepływania materiałów, ogromną wydajność procesów manipulacyjnych, maszyn czy sprzętów transportowych. Jakie mamy przykładowe wyposażenie magazynów? Wózki jezdniowe, przykładowo służą do przewożenia ładunków w czasie wykonywania prac ładunkowych i różnych prac magazynowych. Możemy rozróżnić wózki jezdniowe bez napędu tub z napędem. Może to być napęd elektryczny lub spalinowy. Są też wózki unoszące i wózki podnośnikowe. Wózki podnośnikowe mają opcję przeprowadzania przestrzennych działań towarem, równocześnie pionowo, jak i w poziomie. Są one najbardziej rozpoznawalnym środkiem technicznym w operacjach związanych z magazynem, gdzie istotną rolę pełnią regały przepływowe, jak również w transporcie wewnętrznym przedsiębiorstw.

przechowalnia

Autor: Leonora Enking
Źródło: http://www.flickr.com

Dźwignice są predestynowane do przemieszczania towarów przez ich podnoszenie oraz przenoszenie.

Skoro opisywana problematyka Cię interesuje i chcesz ją poznać głębiej, więcej przeczytasz tu (www.eshop.pronar.com.pl/knipex) – to trochę inny punkt widzenia na tę sprawę.

Dźwignice można podzielić na prostsze i bardziej skomplikowane. Dźwignice złożone obok mechanizmów podnoszących ładunek mogą mieć technologię obracania się czy zmiany wysięgu. Możemy je podzielić na podnośniki, suwnice oraz żurawie. Przenośniki to są urządzenia do przemieszczania i przeładowywania towarów o bardzo różnej technicznej podatności przewozowej. Wymienić można takie rodzaje przenośników jak taśmowe, wałkowe, łańcuchowe czy ślimakowe, na tej stronie szybko uzyskasz podpowiedź: .

Regały paletowe rzędowe dzięki zrobieniu profili słupów i elementów ram, jak również belek tworzonych sposobem zimnego walcowania, charakteryzują się naprawdę znaczną trwałością. Pozwala ona przenoszenie dużych obciążeń, przy jednoczesnym zachowaniu lekkości konstrukcji. Konstrukcja pozostałych systemów przechowywania zależna jest od części rzędowego uzupełnionego w odpowiednie dla danego systemu elementy.