ocena tagged posts

Jakiego rodzaju ocena pracowników jest odpowiednia?

Pod koniec pewnych, ustalonych okresów pracy każdy pracownik poddawany jest ocenie. Okresowa ocena pracowników jest niezwykle istotna dla kierownictwa firmy lub zakładu, aby oddawała obraz sytuacji i wyników wykonywania powierzonych obowiązków oraz wypełnianych obowiązków. Ocena pracowników może się odbywać w różnego rodzaju formach. Najważniejsze w każdym przypadku jest to, by odzwierciedlała całą prawdę, a nie sprowadzała się do przedstawiania sympatii i antypatii między zatrudnionymi.
Read More

Rodzaje oceniania okresowego pracownika

Oceny okresowe pracowników to teraz powszechny sposób pomiaru ich wiedzy, ale również oceny tego jakie przymioty pracowników są pożądane na konkretnym stanowisku. Jak pokazują badania tylko trochę ponad 10% makro przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z takiego typu metod nadzoru.
Read More