Wodomierze jako najważniejsze narzędzia do wykonywania pomiarów zużycia wody

Wodomierze są podstawowymi aparatami pomiarowymi zużycia wody. Ich dokładność obliczeniowa, niezawodność, oraz celny wybór stanowią podstawę zgodnych rozliczeń. W ostatnim czasie bardzo modne stały się wodomierze radiowe, jakie zapewniają realizowanie większej ilości odczytów i rozliczeń, a także ewentualność fakturowania w krótszych okresach naprawdę zużytej wody.

licznik wody

Autor: Michael Pereckas
Źródło: http://www.flickr.com
W inteligentnych wodomierzach zastosowano optyczny transfer, absolutnie odporny na zewnętrzne pole magnetyczne. Nie ma możliwości zakłócania pomiaru przepływu wody, czyli inaczej przywłaszczenie wody przez instalowanie narzędzi transmitujących pole magnetyczne i krępujących pracę licznika. Zyskuje na tym spółdzielnia, lecz i mieszkaniec, który nie powinien płacić za pozostałych mieszkańców. Nowoczesne wodomierze mogą informować zakład zapewniający wodę o przeróbkach, albo próbach przemian w urządzeniu np. zsunięciu nakładki, przepływu wstecznego, również przyłożenia magnesu.
Największym pozytywem dla lokatorów jest to, że odczyt stanów zużycia wody odbywa się bez konieczności dojścia do pomieszczeń mieszkalnych, w opcjonalnym terminie, w krótkim czasie, a otrzymane dane zdołają być wyeksportowane do formatu pliku csv, tym samym zredukowane są koszty odczytów i sporządzania baz danych. Nadzwyczajnym ułatwieniem jest odczyt danych z aparatów umieszczonych w miejscach ciężko dostępnych.
Koszt owego licznika rozpoczyna się od kilkudziesięciu złotych, które powinien ponieść mieszkaniec.

Zainteresował Cię niniejszy wpis? Jeżeli tak, to przeczytaj też uwagi z serwisu, gdyż one również dotyczą pokrewnej kwestii.

wodomierz

Źródło: flickr.com
Wydaje się jednakże, że w spółdzielniach, gdzie koszty wody technologicznej były faktycznie olbrzymie, opłaca się instalować owego typu sprytne wodomierze – do pomiarów. Głównym beneficjentem jest naprawdę spółdzielnia, lecz po części również mieszkaniec. Jego czynsz może być niższy, będzie także komunikowany o wszelakich przeciekach, które potrafią okazać się w przyszłości istotnym problemem. Wartość licznika nie jest nadmiernie wygórowany, a mnóstwo spółdzielni rozkłada go lokatorom na raty do czynszu.
Inteligentne wodomierze umożliwiają wykluczyć możliwość wystąpienia pomyłek związanych z fałszywym odczytem, lub pomyłki przy wprowadzaniu danych.