Jakie istnieją pieczątki firmowe i jaki mogłyby mieć kolor tuszu?

W każdym biurze znajduje się przynajmniej jedna zakładowa pieczątka. Służy ona naturalnie do uwiarygodniania takiego rodzaju dokumentów jak umowy czy regulaminy. Zamieszczone na nich dane mogą pomóc kontrahentom w zrobieniu przelewu, a klientom choćby odnaleźć podmiot na planie miejscowości.

Jednak naturalnie typowa pieczątka firmowa nie powinna zawierać jedynie loga podmiotu czy też adresu jej siedziby albo numeru NIP. Mogą to być również datowniki, na jakich można prędko ustawić bieżącą datę. Są one szczególnie przydatne w każdym miejscu tam, gdzie jest wymóg bieżącego podawania na dokumentacji bieżącej daty. Może to dotyczyć aktualnych zleceń albo terminów rozpatrywania zażalenia. Innego typu pieczątka firmowa to taka, która zawiera informacje osobiste określonych członków personelu. Tego typu http://www.pieczatki.pl/wzory_odbic/pieczatki_kieszonkowe znajdują zastosowanie tam, gdzie w oddzielnych działach działają inni specjaliści. Takie imienne www.pieczatki.pl/ znakomicie wyglądają na wszystkich opatrzonych nimi papierach oraz wpływają na ich wiarygodność.
Konik z papieru

Autor: Syahmir
Źródło: http://www.flickr.com
rabaty

Autor: Debbie Hallsworth
Źródło: http://www.flickr.com
Pieczątki mogłyby być oferowane w formie tradycyjnej albo kieszonkowej. Wybór wielkości takiego towaru musi opierać się w pewnym stopniu na rodzaju prowadzonej działalności. Należałoby mieć oba te rodzaje jednocześnie, jednak w delagację zabierać wyłącznie tę kieszonkową. Może to świadczyć o reputacji podmiotu czy o tym, że jej członkowie personelu są zawsze gotowi na różnorodnego rodzaju sytuacje. Kupując taki produkt, należy także rozważyć kolor oraz układ pieczątki.

Mogą to być stemple owalne czy też podłużne. Kolor tuszu jest praktycznie dowolny, jednak zazwyczaj stosuje się szare albo granatowe. Przyjęło się, że odcienia czerwonego używają urzędy, a fioletowego instytucje związane z kościołem.
Tags:  , ,