Najważniejsze obowiązki pracodawcy względem zatrudnionego

Zgodnie z regulacjami, pracownik ma prawo do adekwatnego uposażenia za wykonywaną pracę, jakie nie powinno być niższe od płacy minimalnej.
Jego wysokość musi być uzależniona przede wszystkim do rodzaju wykonywanej pracy, umiejętności zatrudnionego oraz ilości i jakości wyświadczanej przez niego pracy.

Ustawodawca ściśle przy tym określił, w jaki sposób chlebodawca ma uposażenia wypłacać – dokładnie jeden raz na miesiąc, w stałym jak też ustalonym z góry czasie. Z reguły robi się to „z dołu”, czyli za pracę przeprowadzoną, nie później jednakże niż w przeciągu pierwszych 10 dni kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Czy według Twojej opinii, ten tekst zasługuje na Twoje zainteresowanie? Jeżeli tak, to zobacz także zbliżone rzetelne informacje (https://opticalchristex.pl/sklep/80-chanel), które niewątpliwie zadowolą Twoją ciekawość.

Pensję można przelewać też „z góry”, jeśli takowe ustalenia będą przyjęte w zakładzie . Chlebodawca nie może także opóźniać wypłaty wynagrodzenia czy przesyłać je na raty.

led

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com
Na chlebodawcy spoczywa też ciąg obowiązków związanych z ochroną zdrowia pracobiorców – należą do nich także obligatoryjne badania lekarskie. Zwierzchnik powinien zatem skierować jak też pokryć koszta wstępnych badań nowo przyjmowanej do firmy osoby.

Zaprezentowany temat opisaliśmy z myślą Twoje oczekiwania. Czekamy na twoją opinię, czy podoba Ci się ten tekst. Daj nam znać – przejdź do strony chromowanie !

Na pracodawcy ciąży także obowiązek skierowania i pokrycia kosztu badań okresowych. Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracobiorcy, a ich częstotliwość wyznacza lekarz biorąc pod uwagę stan zdrowia zatrudnionego oraz warunki pracy specyficzne dla zajmowanego przez niego stanowiska pracy.

Natomiast badania kontrolne są przeprowadzane w razie niezdolności pracownika do pracy z przyczyny choroby trwającej dłużej niż 30 dni – celem ich będzie skontrolowanie, czy pracobiorca może jeszcze wykonywać pracę na swoim stanowisku. Zwierzchnik powinien również zapewnić pracownikowi przeszkolenie z zakresu BHP.
Tags:  , ,